Dr hab. inż. Agnieszka Gruszecka-Kosowska, prof. AGH i dr inż. Anna Kostka uzyskały w konsorcjum z Uniwersytetem w Grenadzie grant EUBA-EFSA-2023-ENREL-01 „Selection of hosting sites and fellows for EU-FORA Programme” finansowany przez European Food Safety Authority (EFSA)

W dniu 12 czerwca 2024 r.   dr hab. inż. Agnieszka Gruszecka-Kosowska, prof. AGH i dr inż. Anna Kostka uzyskały w konsorcjum z Uniwersytetem w Grenadzie grant EUBA-EFSA-2023-ENREL-01 „Selection of hosting sites and fellows for EU-FORA Programme” finansowany przez European Food Safety Authority (EFSA).