4 lipca 2022 – dr hab. inż. Agnieszka Gruszecka-Kosowska, prof. AGH, została laureatką III edycji konkursu w ramach działania 4 IDUB AGH „System grantów uczelnianych na prace badawcze realizowane z udziałem doktorantów” (Analiza eksperymentalna wpływu metody specjacji chemicznej pierwiastków potencjalnie szkodliwych na wyniki analizy ryzyka zdrowotnego w decyzjach remediacyjnych)

  • Agnieszka Gruszecka-Kosowska
    Agnieszka Gruszecka-Kosowska
    dr hab. inż., prof. AGH
Agnieszka Gruszecka-Kosowska
dr hab. inż., prof. AGH
imię

Agnieszka

nazwisko

Gruszecka-Kosowska

tytuł naukowy dr hab. inż., prof. AGH
piastowane stanowiska i funkcje pełnione w życiu AGH profesor uczelni na stanowisku badawczo-dydaktycznym
adres e-mail agnieszka.gruszecka@agh.edu.pl
numer pokoju A-0, p.347a
numer telefonu 126175033
prowadzone wykłady
prowadzone ćwiczenia projektowe, laboratoryjne, zajęcia warsztatowe
dyscyplina, specjalność naukowa

Nauki o Ziemi i środowisku, Ochrona środowiska

opis zainteresowań i prowadzonych badań naukowych
  • zarzis@agh.edu.pl
  • https://www.researchgate.net/profile/Agnieszka-Gruszecka-Kosowska
  • https://www.linkedin.com/in/agnieszka-gruszecka-kosowska-2000b95b/
najważniejsze osiągnięcia naukowe
udział w grantach, projektach naukowych
Publikacje https://bpp.agh.edu.pl/autor/gruszecka-kosowska-agnieszka-05598