Katedra Ochrony Środowiska

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
al. Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
Kierownik Katedry

dr hab. inż. prof. AGH Ewa Szalińska van Overdijk
tel. 126174950
e-mail: eszalinska@agh.edu.pl

 • Ewa Szalińska van Overdijk
  Ewa Szalińska van Overdijk
  dr hab. inż., prof. AGH

Sekretariat Katedry
mgr inż. Jadwiga Cyrana
tel. 885978826
e-mail: jcyrana@agh.edu.pl

 • Jadwiga Cyrana
  Jadwiga Cyrana
  mgr inż.

Ewa Szalińska van Overdijk
dr hab. inż., prof. AGH
imię

Ewa

nazwisko

Szalińska van Overdijk

tytuł naukowy dr hab. inż., prof. AGH
piastowane stanowiska i funkcje pełnione w życiu AGH profesor uczelni na stanowisku badawczym, kierownik Katedry Ochrony Środowiska, członek Rady Dyscypliny Nauki o Ziemi i Środowisku, oraz Kolegium Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
adres e-mail eszalinska@agh.edu.pl
numer pokoju A-0, p.223c
numer telefonu 126174950
dyscyplina, specjalność naukowa Nauki o Ziemi i środowisku, Ochrona środowiska
opis zainteresowań i prowadzonych badań naukowych
 • transport (jakościowy i ilościowy) zanieczyszczeń związanych z zawiesiną w zlewni
 • wpływ zmian klimatu i użytkowania terenu na transport zawiesiny
 • charakterystyka zawiesiny unoszonej z wykorzystaniem znaczników geochemicznych (sediment fingerprints)
 • ocena jakości zawiesiny i osadów dennych w zlewni
 • ocena ładunków biogenów odprowadzanych ze zlewni rolniczych
 • biodostępność metali ciężkich zakumulowanych w osadach dennych
 • akumulacja zanieczyszczeń w osadach dennych i zawiesinie
najważniejsze osiągnięcia naukowe

Wskaźniki bibliometryczne: (wg Web of Sci)

 • Liczba publikacji – 36
 • Liczba cytowań – 384
 • Indeks Hirscha – 12

Nagrody za osiągnięcia naukowe:

 • Nagroda Rektora AGH, 2019, 2020, 2021
 • Publons Peer Review Awards 2018
 • Nagroda Rektora PK 2003, 2006, 2012

 Inne:

 • Project Management Associate, IPMA level D R&D, od 2012
 • Redaktor naukowy (Editorial Board Editor) Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology (BECT), od 2013
 • Członek Komitetu Redakcyjnego Kwartalnika Geoturism/Geoturystyka, od 2020
 • Recenzent wniosków: H2020-MSCA-IF, od 2017; NCBiR (Biostrateg, Lider), od 2016

udział w grantach, projektach naukowych

 • NCN, PRELUDIUM 12, 2016/23/N/ST10/01292 “Charakterystyka zawiesiny unoszonej w zlewni zbiornika karpackiego z wykorzystaniem znaczników geochemicznych (sediment fingerprints)” (opiekun naukowy)
 • SCOPES/Institutional Partnership: # IZ7420-128141, “Network for Environmental Assessment and Remediation in the aquatic systems: towards excellence in teaching and research (NEAR4)”, 2010-2012, oraz # IZ74Z0-110916, “Network for Environmental Assessment and Remediation in the aquatic systems: environmental curriculum and training at the postgraduate level (NEAR3)”, 2006-2007 University of Geneva, Szwajcaria,(wykonawca)
 • Grant badawczy KBN PB 0539/PO4/2005/28 pod tytułem „Akumulacja i transport chromu w zlewni ze zbiornikiem zaporowym”, Politechnika Krakowska (kierownik projektu)
 • Great Lake Sustainability Fund: # 07-048, KW412-07-1  “Cause Effect Linkages of Sediment Contamination and Delisting Criteria in the Detroit River AOC”, 2007/2008; # 05-035, KW578-05-1 “Contaminated Sediments in the Walpole Delta: Relationship to Fish Consumption Advisories”, 2005/2006, Great Lakes Institute for Environmental Research; # 04-046, KW418-04-0 “Benthos and Sediment Chemistry Studies on the Detroit and St. Clair Rivers”, 2004/2005, Great Lakes Institute for Environmental Research, University of Windsor, Kanada (wykonawca)
Publikacje
 • https://bpp.agh.edu.pl/autor/szalinska-van-overdijk-ewa-paulina-30297
 • https://orcid.org/0000-0002-5483-193X
 • https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6507163785
 • https://www.researchgate.net/profile/Ewa-Szalinska

 

Jadwiga Cyrana
mgr inż.
imię

Jadwiga

nazwisko

Cyrana

tytuł naukowy

mgr inż.

piastowane stanowiska i funkcje pełnione w życiu AGH

Specjalista inżynieryjno-techniczny

adres e-mail

jcyrana@agh.edu.pl

numer pokoju A0,  pokój 321
numer telefonu

885978826

dyscyplina, specjalność naukowa

Nauki o Ziemi i środowisku, Ochrona Środowiska