Kształcenie

Pracownicy KOŚ prowadzą zajęcia dydaktyczne na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH przede wszystkim na kierunku Inżynieria i Ochrona Środowiska, dla studentów I i II stopnia studiów (spec. Metody Ochrony Środowiska).

Kierunek ten pozwala na zdobycie wiedzy i umiejętności przygotowujących do prowadzenia badań naukowych, a także do podjęcia pracy w firmach projektowych i wykonawczych z branży hydrogeologii stosowanej, geotechniki, gospodarki odpadami, odnawialnych źródeł energii, a także jako specjaliści w działach związanych z ochroną i inżynierią środowiska oraz zagospodarowaniem przestrzennym w jednostki administracji rządowej i samorządowej lub instytutów naukowo-badawczych oraz w firmach konsultingowych.

Pracownicy KOŚ specjalizują się w prowadzeniu zajęć z szeroko pojętej ochrony środowiska, ale również, zgodnie z indywidualnymi zainteresowaniami badawczymi, ze specjalistycznymi zagadnieniami związanymi z metodami analitycznymi, zagadnieniami technologicznymi, oraz aspektami prawnymi i ekonomicznymi. Zajęcia są prowadzone zarówno w języku polskim, jak i angielskim, w formie zajęć bezpośrednich, on-line, a także ciekawych zajęć terenowych.Inżynieria i Ochrona Środowiska – studia inżynierskie I stopnia

Inżynieria i Ochrona Środowiska – studia magisterskie inżynierskie II stopnia