12 czerwca 2024 r.  dr hab. inż. Agnieszka Gruszecka-Kosowska, prof. AGH i dr inż. Anna Kostka uzyskały w konsorcjum z Uniwersytetem w Grenadzie grant EUBA-EFSA-2023-ENREL-01 „Selection of hosting sites and fellows for EU-FORA Programme” finansowany przez European Food Safety Authority (EFSA).

 
24 lipca 2023 r.  dr. hab. inż. Alicja Kicińska postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej uzyskała tytuł profesora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka. 

29 maja 2023 r.   dr. hab. inż. Alicja Kicińska, prof. AGH odebrała z rąk Prezesa Oddz. PAN w Krakowie, prof. Karola Życzkowskiego nominację na Przewodniczącą Komisji Nauk Geologicznych Oddziału PAN w Krakowie, na kadencję 2023-2026.

https://krakow.pan.pl/pl/komisje-naukowe?view=article&id=53:sklad-komisji-nauk-geologicznych&catid=2:uncategorised

24 kwietnia 2023 r.  dr hab. inż. Alicja Kicińska, prof. AGH, została laureatką IV edycji konkursu w ramach działania 4 IDUB AGH „System grantów uczelnianych na prace badawcze realizowane z udziałem doktorantów” (Ryzyko środowiskowe związane ze spalaniem frakcji energetycznej odpadów komunalnych w paleniskach domowych). 

5 grudnia 2022 r.  dr hab. inż. Agnieszka Gruszecka-Kosowska, prof. AGH, uzyskała grant w ramach programu Horyzont Europa realizowanego w międzynarodowym projekcie naukowym pt. „a toolkit for dynaMic health Impact analysiS to predicT disability-Related costs in the Aging population based on three case studies of steeL-industry exposed areas in Europe – MISTRAL”, w którym WGGiOŚ AGH jest partnerem (https://cordis.europa.eu/project/id/101095119).

2 listopada 2022 r.  dr hab. inż. Alicja Kicińska, prof. AGH, została powołana na Członka Rady Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, na kadencję 2023-2028 (uchwała nr 1900/22 Zarządu Województwa Małopolskiego). Na pierwszym posiedzeniu tej Rady została wybrana jej Przewodniczącą.(https://zpkwm.pl/)

4 lipca 2022 r.  dr hab. inż. Agnieszka Gruszecka-Kosowska, prof. AGH, została laureatką III edycji konkursu w ramach działania 4 IDUB AGH „System grantów uczelnianych na prace badawcze realizowane z udziałem doktorantów” (Analiza eksperymentalna wpływu metody specjacji chemicznej pierwiastków potencjalnie szkodliwych na wyniki analizy ryzyka zdrowotnego w decyzjach remediacyjnych).

20 marca 2022 r.  dr hab. inż. Alicja Kicińska, prof. AGH, została powołana na Członka Regionalnej Rady Ochrony Przyrody, na kadencję 2022-2027
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie

25 stycznia 2022 r.  decyzją Urzędu Patentowego RP został udzielony patent na wynalazek pt. „Zestaw surowcowy do wytwarzania klinkieru portlandzkiego”, którego współautorką jest dr inż. Elżbieta Jarosz-Krzemińska.
SZCZEGÓŁY PAT – P.429978