25 stycznia 2022 – decyzją Urzędu Patentowego RP został udzielony patent na wynalazek pt. „Zestaw surowcowy do wytwarzania klinkieru portlandzkiego”, którego współautorką jest dr inż. Elżbieta Jarosz-Krzemińska
SZCZEGÓŁY PAT – P.429978