Dr hab. inż. Alicja Kicińska, prof. AGH, została powołana na Członka Rady Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego

2 listopada 2022 – dr hab. inż. Alicja Kicińska, prof. AGH, została powołana na Członka Rady Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, na kadencję 2023-2028 (uchwała nr 1900/22 Zarządu Województwa Małopolskiego). Na pierwszym posiedzeniu tej Rady została wybrana jej Przewodniczącą.(https://zpkwm.pl/)

  • Alicja Kicińska
    Alicja Kicińska
    prof. dr hab. inż.