Dr hab. inż. Agnieszka Gruszecka-Kosowska, prof. AGH, uzyskała grant w ramach programu Horyzont Europa

5 grudnia 2022 – dr hab. inż. Agnieszka Gruszecka-Kosowska, prof. AGH, uzyskała grant w ramach programu Horyzont Europa realizowanego w międzynarodowym projekcie naukowym pt. „a toolkit for dynaMic health Impact analysiS to predicT disability-Related costs in the Aging population based on three case studies of steeL-industry exposed areas in Europe – MISTRAL”, w którym WGGiOŚ AGH jest partnerem (https://cordis.europa.eu/project/id/101095119).

  • Agnieszka Gruszecka-Kosowska
    Agnieszka Gruszecka-Kosowska
    dr hab. inż., prof. AGH