Dr hab. inż. Alicja Kicińska, prof. AGH, została laureatką IV edycji konkursu w ramach działania 4 IDUB AGH.