Dr. hab. inż. Alicja Kicińska, prof. AGH, została Przewodniczącą Komisji Nauk Geologicznych Oddziału PAN w Krakowie, na kadencję 2023-2026.

W dniu 29 maja dr. hab. inż. Alicja Kicińska, prof. AGH odebrała z rąk Prezesa Oddz. PAN w Krakowie, prof. Karola Życzkowskiego nominację na Przewodniczącą Komisji Nauk Geologicznych Oddziału PAN w Krakowie, na kadencję 2023-2026.